การชำระค่าบริการ WebJet Colo


หลังจากสมัครบริการเรียบร้อยแล้วกรุณา Login เข้าไปที่ www.webjet-colo.com/login เพื่อแจ้งยืนยันการโอนเงินครับ

ติดต่อ
webjetcolo@gmail.com
084-000-0023